Kültür Sanat-Sen Çalıştayı Sona Erdi

editor
408 Görüntülenme

KÜLTÜR VE SANATA SİYASİ VE EKONOMİK MÜDAHALELERE KARŞI ALTERNATİFLERİMİZ ÇALIŞTAYI DEKLARASYONU

Kültür ve sanat alanında uzun zamandır birikmiş sorunlarımızı daha da derinleştirecek müdahaleleri masaya yatırdık. İki gün boyunca “KÜLTÜR VE SANATA SİYASİ VE EKONOMİK MÜDAHALELERE KARŞI ALTERNATİFLERİMİZ” forumu ile kültür ve sanat alanında faaliyette bulunan, içinde Özerk Sanat Konseyi bileşenlerinin de olduğu, dernek, vakıf, meslek örgütü, demokratik kitle örgütü, sendikaların ve bağımsız katılımcıların buluştuğu alternatif bir çözüm programı oluşturmayı amaçladık.

Kültür ve sanat emekçileri olarak yıllardır birikmiş sorunlarımıza çözüm aradık. Türkiye’de kültür ve sanat geleneğini yaratan, Devlet Opera ve Balesi, Devlet Tiyatroları ve Güzel Sanatlar Müdürlüğü’ne bağlı kurumların tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına ve bağımsız sanat yapabilme olanaklarının ellerinden alınmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha teyit ettik.

Uygar bir ülkede sanat kâr ve rant için yapılamaz, devletin sanata desteği olmazsa olmazdır. Bilim ve sanat özgürdür, kurumları özerktir. Sanatın özgürce üretilmesini sağlamak sosyal devletin temel görevlerinden biridir. Ödenekli sanat kurumlarında yapılacak her türlü mevzuat değişiklikleri iktidarların tepeden inmeci yaklaşımları ile değil; en demokratik biçimde çalışanları temsil eden demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla gerçekleştirilmelidir.

Sonuç olarak:
1-       Siyasi iktidarların doğrudan sanatı ve kültürü yöneteceği ve sanatın ticarileştirilmesi anlamına gelen hiçbir yasa taslağını kabul etmiyoruz.

2-       Ödenekli sanat kurumları korunmalı ve özerklik anlayışının esas alındığı yasalar yapılmalıdır.

3-       Kültür sanat alnındaki demokratik kitle örgütleri tarafından sanat kurultayı yapılmalıdır.

4-       Siyasi iktidarların sanat ve kültür alanını tehdit eden hegemonyası ve piyasalaştırma politikalarına karşı örgütlü tepkisi yansıtılmalıdır.

5-       Tüsak Yasa Tasarısı taslağına karşı gerçekleştirilecek eylem ve etkinliklerin takvimi belirlenecektir.

6-       Devlet sanatın nasıl olması gerektiğine müdahale edemez. Sanatın içeriği ve biçimi hiçbir siyasi iktidarın günlük politikalarının konusu yapılamaz. Devlet, siyasi iktidarların değişiminden etkilenmeyecek kalıcı yönetim politikası ile sanata özgür ortam yaratmakla yükümlüdür.

7-       Sanat ve kültür alanlarına destek; ihale ve rant sürecine dönüştürülmemelidir. Sanat kurum ve kuruluşlarının belirleyeceği objektif kriterlerle destek oranları oluşturulmalıdır.

8-       Bakanlıklarda ve yerel yönetimlerde ilgili kuruluş olarak korunacak ve kurulacak tüm sanat kurumlarının özerklik prensibi, anayasada açık biçimde güvence altına alınmalı, uygulanmalıdır.

9-       Ödenekli sanat kurumlarında iş güvencesiz istihdam kabul edilemez.

10-   Sanat kurumlarında esnek, güvencesiz, sendikasız ve angarya çalışma biçimlerine son verilmelidir. Bu konuda verilecek mücadele, kültür ve sanat için verilen mücadelenin ayrılmaz parçasıdır.

11-   Sansür ve yasaklamalar asla kabul edilemez. Sansürle mücadele kültür sanat emekçilerinin en temel görevidir.

12-   Siyasi iktidarların “genel ahlak kuralları” sanat için bir ölçüt olamaz.

13-   Özerk Sanat Konseyi’nin hazırladığı yasa tasarısı taslağı güncellenmeli ve baz alınarak değerlendirilmelidir.

Kültür Sanat-Sen

TMMOB – Mimarlar Odası

Türkiye Barolar Birliği

İstanbul Barosu

Oyuncular Sendikası

Sine-Sen

Türkiye Yazarlar Sendikası

Özerk Sanat Konseyi

Tobav

Detis

Tomeb

İştisan

Opsod

Tiyatro Platformu

Türkiye Tiyatrolar Birliği

Sanatçılar Girişimi

Sen-Der

Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği

Red Fotograf Grubu

Alternatif Tiyatro Platformu

Heykeltraşlar Derneği

Tiyatro Eleştirmenler Birliği

Pen Türkiye

Hamur Mizah ve Karikatür Grubu

Evrensel Kültür

Emin Türk Eliçin Kültür Sanat Vakfı

Karikatürcüler Derneği

Senerist Bir

Karşı Sanat Çalışmaları

Benzer Yazılar

Bu web sitesi size daha iyi bir performans sunmak için cookie kullanmaktadır. kabul edin Devamını Oku