Devlet Tiyatroları’nın Tüm Yöneticileri TÜSAK’a “HAYIR” Dedi

editor
287 Görüntülenme
Devlet Tiyatroları’nın Tüm Yöneticileri TÜSAK’a “HAYIR” Dedi
Şahin Ergüney

Sanat Yön. Kur. San. Tem. Şahin Ergüney

17 Mart 2014 Pazartesi Günü, Devlet Tiyatrosu Genel Müdür Vekili Mustafa Kurt’un davetiyle, 12 Bölge Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu üyeleri bir araya geldi. Bu toplantının ana amacı, Devlet Tiyatrosu’nun TÜSAK Tasarısı hakkındaki ortak görüşünün oluşturulmasıydı. Sabah yapılan toplantıda konu hakkında değişik düşünceler tartışıldıktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Şakir Gürzumar’ın hazırladığı metin bütün katılımcıların onayı ile kabul edildi. Toplantıya daha sonra Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Rengim Gökmen, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölge Müdürleri de katıldı. Devlet Opera ve Balesi’nin görüşleri de öz olarak tiyatronun görüşlerine yakındı.

nihat_gul

Müsteşar Yrd. Nihat Gül

Öğleden sonra, Kültür Bakanlığı Müsteşar Yrd. Nihat Gül, tasarı hakkında Tiyatro ve Opera Müdürlerini bilgilendirmek için Tiyatroya geldi. Nihat Gül; “Bu tasarı, sanat kurumlarının kapatılmasını amaçlamamıştır. Biz samimi şekilde çalışıyoruz. Zihnimizin gerisinde bir şey yok. Ayrıca var olan kurumların hizmetle ilgili bir sıkıntısı yok” dedi. Daha sonra TÜSAK Yasası projeksiyonla duvara yansıtıldı ve Nihat Gül, madde madde anlatmaya başladı. Anlatım süresinde ve bitiminde salonda olan yaklaşık 30 kişi ne bir soru sordu ne de bu sürede TÜSAK Tasarısı hakkında görüş bildirdi. Yaklaşık beş dakika süren bu uzun sessizlikten sonra Müsteşar Yrd. Nihat Gül “ben gideyim” diyerek toplantı salonundan ayrıldı.

Aşağıda Devlet Tiyatrosu Genel Müdür Vekili, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları ve 12 Bölgenin Müdürleri tarafından imzalanarak Bakanlığa gönderilen yazıyı bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla…
Şahin Ergüney
Sanat Yönetim Kurulu Sanatçı Temsilcisi

sakir_gurzumar

İstanbul DT Müdürü Şakir Gürzumar

T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI’na
Bakanlığınız tarafından hazırlanan TÜSAK kanun tasarısının öngördüğü düzenlemeler; Bakanlığa bağlı tüm sanat kurumlarını ortadan kaldırmaktadır. Sunulan haliyle bu taslak kabul edilemez bir içeriktedir. Zira Devlet Tiyatroları başta olmak üzere bu kurumlar, günümüze dek büyük bir yetkinlikle çalışmıştır. DT tiyatro sanatının yurt içinde ve dışında tanıtılması ve yaygınlaştırılması için büyük çaba göstermiş ve göstermektedir. Kuruluşundan beri yapısı ve yaptıkları ile güvenilir ve övünülürlüğü yadsınamaz bir kurum olmuştur. Geçmişi derin bir tarihe dayanmaktadır. Kurumlaşmadaki temelleri sağlamdır.

Hazırlanan yasa taslağı diğer sanat kurumlarını (DOB ve Güzel Sanatlar) ve DT Genel Müdürlüğü’nü fiilen ortadan kaldırmaktadır. Bu tarafımızca Kabul edilemez bir anlayış ve uygulamadır. Çalışanlar emekliliğe zorlanmakta, kalanlar ise işlevsiz bırakılmaktadır. DT, TÜSAK yasa taslağında belirlenen düzenlemeyle yürütülemez. Bu ülkenin dört bir yanında halka hizmet veren ve ulaşan, erişilebilir ve nitelikli bir sanat anlayışını tamamen ortadan kaldırır. Sanatı ve özellikle tiyatroyu ticarileştirir ve kitlelerin tüketiminden uzaklaştırır. DT’nin ortadan kaldırılmasıyla, tiyatro eğitimi veren okulların varlığı da tartışmalı hale gelecektir. Sanatın nitelik kıstasından uzaklaşılacaktır. Popüler kültür ve kültürel yozlaşma ön plana geçecektir. Yalnız sanat camiasında değil, toplumda da büyük rahatsızlıklara neden olacak bu taslak geri çekilmelidir.

TÜSAK tasarıda sunulan haliyle, yapısının nasıl olacağı net olarak bilinmeyen, atamayla gelen 11 kişilik, kararları dokunulmazlığa haiz bir kurulla yönetilecek siyasi bir karar merciinden öteye geçemeyecektir. Şüphesiz ki bu kurul, hangi siyasi ideoloji iktidarda olursa olsun, o siyasi görüşe hizmet edecek, kendine yakın projelere destek verecektir. TÜSAK düzenlemesiyle sanat siyasi partilerin görüşlerine ve eğilimlerine terkedilecektir. Ki bu sanatın bağımsızlığı ilkesine taban tabana zıttır. Siyasi bir tercihle atanmış ve doğası itibariyle siyasi olan bu kurulun takdiriyle projelere verilecek en fazla %50 oranındaki destekle sanat etkinliği yapılamaz. Ayrıca taslağın sanatçılar ve sanat kurumlarından gizlenerek hazırlanması tamamen yanlış ve suiniyet içeren bir çalışma yöntemidir.

Devlet Tiyatroları ve Kültür Bakanlığı’na bağlı diğer sanat kurumlarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi, dünya standartlarında sanatsal üretim yapabilmelerinin yöntemleri ve var olduğu düşünülen alışkanlıkların ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmaların elbette ki yanındayız. İçinde bulunduğumuz kurumların gelişmesi ve iyileşmesini en çok bizler isteriz. Ancak bu güne kadar gizlilikle yürütülen bu taslakla tiyatro ya da sanat alanında herhangi bir gelişme sağlanabileceğine inanmıyoruz. Sonuç olarak bu yasa taslağı üzerinden tartışılamaz.
TÜSAK yasa taslağının geri çekilmesi arzusundayız. Bu taslak geri çekilmeden, söz konusu sanat kurumlarını yok etmeyi hedefleyen güvensizlik ortamı ortadan kaldırılmadan, hazırlanışı sırasında söz konusu sanat kurumlarının ve sivil sanat örgütlerinin demokratik katılımı olmadan hazırlanan herhangi bir taslak üzerinden tartışmak tarafımızdan hiç bir surette kabul edilemez.

Arz ederiz.

Mustafa KURT Genel Müdür V.
Ali HÜROL Başrejisör
Osman Nuri ERCAN Genel Müdür Yardımcısı
Semih SERGEN Edebi Kurul Başkanı
Şahin ERGÜNEY Sanat Yönetim Kurulu Sanatçı Temsilcisi
Ali Cem KÖROĞLU Sanat Teknik Müdürü
Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürü Şekip TAŞPINAR
İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Şakir GÜRZUMAR
İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Metin OYMAN
Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürü Selim GÜRATA
Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay AKSUM
Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent ARAS
Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Birkan GÖRGÜN
Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Demet BOÇİ
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürü Uğur ÇINAR
Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürü Murat GÖKÇER
Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan BAYRAKTUTAN
Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan DOĞAN

Benzer Yazılar

Bu web sitesi size daha iyi bir performans sunmak için cookie kullanmaktadır. kabul edin Devamını Oku