İzmir Tiyatroları Derneği’nden “İzmir Şehir Tiyatrosu” açıklaması

editor
852 Görüntülenme

İzmir Tiyatroları Derneği, İzmir Şehir Tiyatrosu ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamayı okurlarımızla paylaşıyoruz:

Yıllardır kurulması konuşulan İzmir Şehir Tiyatrosu‘ nun, yeni belediye başkanımız Sayın Tunç Soyer’in göreve gelmesiyle yeniden gündeme oturmuş olduğu görünmektedir. Sayın Tunç Soyer’in çağdaş,demokratik ve katılımcı yerel yönetim anlayışına uygun düşünceleri, sanata ve kültüre verdiği önem nedeniyle  ‘İzmir Şehir Tiyatrosu’ konusu son günlerde kent gündeminde ve sanat çevrelerinde artık daha sık konuşulmaktadır.

Tam bu noktada İzmir Tiyatroları Deneği olarak konunun paydaşlarından biri olmamız nedeniyle önerilerimizi sunmak isteriz. 

İzmir Tiyatroları Derneği, İzmir’de kurulu bulunan profesyonel, amatör, belediye tiyatrolarının ve bağımsız tiyatro insanlarının oluşturduğu bir sivil toplum örgütüdür. İzmir Tiyatroları Derneği; kentteki tiyatro insanlarının, topluluklarının alanını genişletmek, kentliyle iletişimi geliştirmek, iş güvenliği ve  çalışma koşullarını iyileştirmek, yerel yönetimler ile işbirliği içinde sanatsal çalışmaların etkinliğini arttırmak amaçları doğrultusunda, sürdürülebilir çalışmalar yapmak için kurulmuştur. Bu bağlamdaki sorunlara, beklentilere vakıftır ve çalışmalarını buna göre yapmaktadır.

‘İzmir Şehir Tiyatrosu’, yenilikçi ve demokratik bir dizi çalışmanın bütün kentli ile buluşturulması olduğu kadar; toplumsal olanın estetize edilmiş etkileyici anlatımlar ve iletişim biçimleriyle çevreden merkeze bütün kentliyle sürekli bir buluşmanın odak noktası haline getirildiğinde, alanını giderek genişleten dinamik bir yapı olduğunda, Kentin Tiyatrosu olarak herkes tarafından benimsenecektir. 

‘İzmir Şehir Tiyatrosu’, İzmir’in toplumsal yapısından ve tarihsel birikiminden yola çıkarak  istikrarlı bir şekilde sürdürülen ‘İzmir Modeli’ yerel yönetim anlayışına uygun olarak inşa edilmeli ve gerçekleştirilmelidir. 

‘İzmir Modeli’ kentte olduğu kadar bölgede, ülkemizde ve dünyada çokça örnek gösterilmişken kurulacak bir ‘İzmir Şehir Tiyatrosu’ bu uygulamaları destekleyecek şekilde yenilikçi bir yapı olabilmelidir. Bu, aynı zamanda eskimiş ve manipülasyonlara açık; tek özneli, merkeziyetçi ve hiyerarşik iş bölümü içinde, kaynakları ve yetkileri kendinde toplayan yönetim anlayışından; çok aktörlü, esnek yapılı, geniş katılımcı, kaynakların yönlendirilmesini kolaylaştıran ve karşılıklı etkileşimin belirleyici olduğu yönetişim anlayışına geçişi sağlamalıdır.

Ülkemizdeki bildik modellerin (İBBŞT, Kocaeli, Eskişehir Şehir Tiyatroları vb) farklı yönetim anlayışları altında nasıl biçimlendiği konusunda sayısız olumlu-olumsuz örnekler bulunmaktadır. Aynı şekilde Avrupa ülkelerinde farklı uygulamalar, başarılı ve başarısız örneklerle de (Schaubühne, Comedie Française, Hollanda, İtalya örnekleri) karşılaşmak mümkündür. İzmir Şehir Tiyatrosu kuruluşu için titiz bir çalışma yürütülmeli, konunun uzmanlarından, alanda faaliyet gösteren tiyatro topluluklarından ve tiyatro insanlarından görüşler alınmalıdır. İzmir Şehir Tiyatrosunun kuruluşu, oluşturulacak bir Kurucu Kurul tarafından yürütülmelidir. Başta D.E.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi, İzmir’deki belediye tiyatroları, İzmir Devlet Tiyatrosu, özel-amatör tiyatro toplulukları temsilcileri ve İzmir Tiyatroları Derneği’nden oluşturulacak bu kurul; ilgili belediye yetkilileri ile birlikte, çok sesli olarak kuruluş çalışmalarına başlamalıdır. Kurucular Kurulu, konunun paydaşların görüşlerini alıp değerlendirmeli ve demokratik, özerk, etkin  bir sanatsal model geliştirerek, temel esas ve uygulamalar bütününü ortaya koymalıdır. Çünkü kurulması düşünülen yapı, kent tarihinde uzun soluklu bir uygulama olarak yerini almalıdır. 

İzmir Tiyatroları Derneği Yönetim Kurulu 

Benzer Yazılar

Bu web sitesi size daha iyi bir performans sunmak için cookie kullanmaktadır. kabul edin Devamını Oku