Cumartesi, Ekim 20, 2018

tiyatrodergisi@gmail.com

Tiyatro… Tiyatro… Dergisi

Sahibi: YFK Yapım Yayıncılık Tic. ve San. Ltd. Şti.  adına: Gülhan Avşar Demirkanlı

Yayın Yönetimi:
Gülhan Avşar Demirkanlı 
  (avsargulhan@gmail.com)
Didem Boy (didem.boy@gmail.com)

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Mustafa Demirkanlı (mdemirkanli@gmail.com)

Yazı Kurulu: Ayçe Özyiğit, Damla Cangül, Gökçe Özgen, Latif Acarlıoğlu, Özlem Ünaldı,
Pınar Çekirge, Pınar Erol, Robert Schild, Sadık Aslankara, Tolga Polat, Yavuz Pak