Özel Tiyatrolara Devlet Desteği’de bazı tiyatrolara destek verilmemesi sonrasında gerçekleşen toplantılarda “Sanatçılar Girişimi” sözcüsü Orhan Aydın’ın ve “Tiyatro Platformu” sözcüsü Ragıp Yavuz’un özel tiyatroları dışlayıcı tavırları belki de çok önemli bir işe yarayacak. Yaşanan “ötekileştirilme” tavrına muhatap olan tiyatrolar bir araya gelerek sorunlarını tespit etmek ve örgütlenme modelleri üzerinde tartıştılar, sonraki toplantının yer ve tarihi de belirlenen toplantı notlarını Mimemis-haber’den aktarıyoruz.

***

özeltiyatrolarMimesis Haber / BGST, Tiyatro Kare ve Kumbaracı 50′nin çağrıcılığında buluşan özel tiyatrolar örgütlenmeyi tartıştı. Buluşma 26 Ocak Pazar günü Oda Sahnesinde gerçekleşti. Üç saat süren buluşmayı BGST’den Özgür Eren modere etti.

İlk önce Avukat Fırat Kuyurtar söz aldı. Bir örgütlenme modeli olarak dernekleşmenin öneminden ve getireceği pratik faydalardan bahsetti. En az 7 gerçek yahut tüzel kişinin bir araya gelerek dernek kurabileceğini söyleyen Fırat Kuyurtar, dernekleşmenin diğer oluşumlarla federasyon yahut platform kurabilme imkânını getirdiğini söyledi. Dernek sayesinde devlet yardımı konusunda Kültür Bakanlığı karşısında muhatap ve taraf olunabileceğini; bu derneğin ardında çok sayıda özel tiyatro olduğu takdirde devletin kültür ve sanat politikasına müdahale şansının doğabileceğini; her özel tiyatronun ve tiyatrocunun çektiği vergi, ssk primi [1] problemleri için Maliye Bakanlığı ile görüşmede söz hakkının doğabileceğini ifade etti. Fırat Kuyurtar ayrıca özel tiyatroların belediyelerin salonlarını kullanma konusunda da ortak bir politika üreterek mekân sorunlarını hafifletebileceklerini de sözlerine ekledi.

Derneğin kendisi için herhangi bir tiyatro grubunun mekânının kullanılabileceğini belirten Fırat Kuyurtar, bir sekretaryanın belirlenmesi ve aidatlarla derneğin mali alt yapısının kurulması gerektiğini ifade etti.

Toplantıda bu sunumdan sonra tartışma bölümüne geçildi. Bu bölümde oluşan eğilim ve tartışmalar şöyle özetlenebilir:

“Önce gücümüzü görelim. Ufak eylemliliklerle başlayalım. Dernek bürokrasisinin altında ezilmeyelim. Legal ayak şart mı? Gezi eylemliliklerini örnek alalım. Orada bir lider, bir örgüt yoktu.”

“Dernekleşmenin pek çok noktada pratik bir anlamı var. Muhataplık ve taraf olma konusunda çözüm üretecek.”

“Seyircinin de bu örgütlenmenin içerisinde olması gerek. Seyirciyi de işin içine dâhil edecek yollar aramalıyız.”

“Dernekte çalışacak insanların sahne üstü ve sahne arkasından olmaması gerekiyor.”

“Tanıtım konusunda da dayanışmanın yollarını aramalıyız. Örneğin ortak gazete ilanı, ortak kampanyalar.”

Bir yapı kurulmuş gibi talepler belirlemek doğru değil. Öncelikli konuların saptanması gerek. Yardım politikası, belediyelerle görüşmeler, vergi problemleri, TÜSAK toplantısına bir temsiliyetle katılabilmek, bunlar öncelikli konular örneğin.

“Çektiğimiz sorunlar çok belli: Salon dolmadığı zaman da hala aynı vergi yüküne tabiyiz. Pek çoğumuz sigortasını ödeyemiyor. Çünkü bir kurumda çalışan herhangi biriyle aynı pirimi ödemek zorundayız.

“Bugün örgütlenmeyi tartışmak tarihi bir noktada duruyor. Devletin kültür sanat alanına yaptığı Türk-İslam sentezli müdahale devam edecek. Ayrıca tarihi bir fırsatta var önümüzde: Bir araya gelebilmek için çok haklı sebeplerimiz var.”

“Öncelikle birbirimizi tanımamız gerek. Biz kimiz, örgütsel yapıdan beklentilerimiz ve ihtiyaçlarımız neler bunları ortaya koymak gerek.”

“Tiyatrocular öncelikle kendi sorunlarını tanımlamalılar. Bu sorunlar ortaya konmadan örgütlenmeye karar vermek doğru değil.”

Özetle buluşmada dernekleşme yahut herhangi bir örgütlenme modeli konusunda bir mutabakata varılamadı. Ancak iki hafta sonra bir buluşma daha organize etme kararı alındı. Bu toplantı öncesinde her grup bir örgütlenmeden ne beklediklerini, ihtiyaçlarını ve ilke önerilerini sundukları birer sayfalık yazı kaleme alacaklar.

Öte yandan toplantıya gelemeyen yahut haberdar olamayan özel tiyatrolara ulaşmak için de bir inisiyatif oluşturuldu. Önümüzdeki toplantıya daha geniş bir katılımın sağlanması için daha çok grup örgütlenme tartışması için haberdar edilecek.

Bir sonraki buluşma:
09.02.14 Pazar günü, Saat: 17:00
Yer: Talimhane Tiyatrosu

Not:  Buluşmaya oyunu nedeniyle katılamayan Emre Kınay toplantıya katılanlara bir mektup ileterek bir talepte bulundu. 1 Şubat’ta Duru Tiyatro’nun tahliye kararı alındığını belirten Emre Kınay’ın mesajını öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

[1] Bağımsız tiyatrolar herhangi bir ticari kurumla aynı vergi yüküne ve ssk primi sorumluluğuna tabidirler. Kültür ve sanat konusunda devletten bu konularda taleplerde bulunmak önemli bir noktada duruyor.

Kaynak: Mimesis

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here