Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Mart 2015 Cumartesi günü Tiyatro Rampa Salonu’nda yapıldı.

Toplantı yeter sayısının sağlandığı bir tutanakla saptandı, Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Akmen’in açış konuşmasından sonra Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda Divan Başkanlığına Seçkin Selvi, Başkan Vekilliğine Esen Çamurdan; Yazmanlıklara Yaşar İlksavaş ve Rengin Uz seçildi.

Atatürk ve aramızdan ayrılan tiyatrocular adına saygı duruşunu takiben, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına başlandı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasından sonra Denetleme Kurulu raporunun okunmasına geçildi. Divan Başkanı, her iki rapor ile ilgili müzakere açtı. Raporlar ile ilgili görüş bildiren olmaması hasebiyle, Yönetim Kurulunun ibrası üyelerin oyuna sunuldu. Yönetim Kurulu oybirliğiyle ibra olundu.

Sayman Üye Beki Haleva tarafından hazırlanan 01.12.2015–31.12.2017 yılları bütçesi okundu, oya sunuldu, bu arada bütçe kalemleri arasında kayma yapabilmesi için yeni seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi talebi de oya sunuldu, mutasavver bütçe ile birlikte talep de kabul gördü.

Birliğin çeşitli illerde temsilcilikler açması için gündem gereği yönetim kuruluna yetki verildi, Yönetim Kurulu, Denetleme kurulu ve Onur Kurulu seçimlerine geçildi.

Divan Başkanının oylaması sonucu yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimlerinin gizli oylanması kararlaştırıldı; Divan Başkanının belirttiği yöntem çerçevesinde seçim yapıldı.

Tek liste ile yapılan seçimlerde sonuçların (ABC sırasına göre) aşağıdaki şekilde tecelli ettiği anlaşıldı.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (ASİL)
Handan Salta, Metin Boran, Nalân Özübek, Ragıp Ertuğrul, Tijen Savaşkan

YÖNETİM KURULU (YEDEK)
Fakiye Özsoysal, Hasibe Kalkan, Nihal Kuyumcu, Özlem Hemiş, Zeynep Aksoy

DENETLEME KURULU (ASİL)
Hami Çağdaş, Robert Schild, Yaşar İlksavaş

DENETLEME KURULU (YEDEK)
Beki Haleva, Rengin Uz, Zehra İpşiroğlu

ONUR KURULU (ASİL)
Dikmen Gürün, Seçkin Selvi, Zeynep Oral

ONUR KURULU “(YEDEK)
Ayşegül Yüksel, Hasan Anamur, Üstün Akmen

Toplantı sonrasında yeni Yönetim Kurulu ilk toplantısında RAGIP ERTUĞRUL’u Başkanlığa, HANDAN SALTA’yı Başkan Yardımcılığına, METİN BORAN’ı Genel Sekreterliğe, NALÂN ÖZÜBEK’i Sayman Üyeliğe, TİJEN SAVAŞKAN’ı üyeliğe seçti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here