Bakanlık Gizlice Hazırladığı TÜSAK Yasa Taslağından Vazgeçtiğini Açıklamalıdır

Türkiye Sanatçılar Hareketini oluşturan kuruluşlar 11 Ocak 2014 günü yaptıkları toplantıda, aşağıdaki görüşlerin kamuoyuna duyurulmasını kararlaştırmıştır:

Mevcut Devlet Sanat Kurumlarımızın kuruluş yasaları, çağdaş dünyadaki örnekleriyle eşdeğerdedir.

Sanat kurumlarımız bugüne kadar varlıklarını ancak bu yasalar sayesinde her türlü siyasî müdahaleden koruyabilmiş ve yaygınlaşarak sürdürebilmiştir.

Bakanlık bürokrasisi eksik birikim ve sanat alanından gelmeyen kökenleri nedeniyle, TÜSAK örneğinde olduğu gibi bu kurumlar için düzenleme yapmaya yetkin değildir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bazı değişikliklerle gündemde tutmaya çalıştığı TÜSAK taslağı, sanat kurumlarımız ve sanatçılarımız tarafından kabul edilemez.

Bakanlık gizlice hazırladığı bu taslaktan vazgeçtiğini açıklamalıdır

Kurumların kuruluş yasalarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir anlayışın; mevcut yasaların eskiyen hükümleri üzerinde yapacağı değişiklik önerileri de, bugünkü iktidarın ortaya çıkan kültür/sanat anlayışı nedeniyle ve Türkiye’nin içinden geçtiği bu hassas dönemde ele alınamaz.

Sanat kurumlarının mevcut yöneticileri de bu tür çalışmalara alet olmamalıdır.

Devlet Sanat Kurumları Cumhuriyetin yarattığı aydınlanma kurumlarıdır. Türkiye Sanatçılar Hareketi, sanatla halk arasındaki bağların koparılmasına, Anadolu’nun sanatsızlaştırılmasına kesinlikle karşıdır.

İsteğimiz aydınlanmış toplum ve Cumhuriyetin sanat kurumlarının korunarak yaygınlaştırılmasıdır.

TÜRKİYE SANATÇILAR HAREKETİ:
Adana Filarmoni Derneği
Akademi Akcan Ankara
Ankara Çoksesli Müzik Derneği (AÇMD)
Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği (ADK-DER)
Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi
Antalya Filarmoni Derneği
Besteciler Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Birliği (BESOM)
Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV)
Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı  (TOBAV)
Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği (DETİS)
İzmir Filarmoni Derneği
Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası (Kültür Sanat Sen)
Kültür ve Sanat İşgörenleri Sendikası (Kültür Sanat İş)
Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)
Opera Solistleri Derneği (OPSOD)
Opera ve Bale Sanatlarını Geliştirme Vakfı (OBV)
Öncü Sanatı Koruma Derneği
Sanatçılar Sanatseverler Kültür ve Dayanışma Derneği (SANSEV)
T. C. Sanatçı İnisiyatifi
Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği (TOMEB)
Türk Dünyası Kültür ve Sanat Derneği
Türkiye Filarmoni Derneği
Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Kültür Sanat Sen)
Çalışan ve emekli sanatçılar
Konservatuvar, Güzel Sanatlar ve Sanat Eğitimi Bölümleri Öğrencileri
Konservatuvar, Güzel Sanatlar ve Sanat Eğitimi Bölümleri Öğrenci Velileri
Sanat Eğitimcileri

İletişim:
0 533 749 88 13 ● h.h.akbulut@hotmail.com
Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED)
0 505 359 25 21 ● rsaydam@muzed.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here